Tofiq Köçərli
 
Xatirə Kitabı

Bu səhifədə Tofiq Koçərlinin ailә üzvlәrinin, dostlarının və onu tanıyanların, Tofiq Koçərli barədə xatirələri sadalanıb.
Leyla İsayeva - "Мелодии, которые мы любили, я и деда..."

Pərvin İbrahimi - "Ailə təqvimi"

İradə Köçərli - "Atamlı günlər"

Ülkər Quliyeva - "The Highest Peaks"

Qabil Köçərli - "Parlaq şəxsiyyət, görkəmli alim, gözəl insan"

Nigar Babayeva - "Уроки жизни"

Arslan İbrahimi - "Əziz babam, dostum Tofiq Köçərlinin əziz xatirəsinə"


Ruqiyə Əliyeva - "Свет в Окне"

Ziyad Səmədzadə, Əfqan - "Yeri görünən insan"

Abbas Həmid - "Tofiq Köçərliyə"

Rafiq Əliyev - "Беседа по Душам..."

Yusif Seyidov - "Akademik Tofiq Köçərli"

Toğrul Köçərli - "Т. К."

Nəbi Xəzri - "Bizim dağlar yada düşdü"

Rafiq Əliyev(AMEA) - "Xalqa xidmət nümunəsi"

Cəmil Həsənli - "Böyük alim və böyük vətəndaş"


Nekroloq - "Слово прощания"