Tofiq Köçərli
 
Fəaliyyəti

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:07.00.01 - Sov.IKP tarixi

Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı: 1980, Sov.IKP tarixi

Həqiqi üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı: 1989, tarix

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 250, 8 monoqrafiya

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 4

Əsas elmi nailiyyətləri: Birinci Azərbaycan Respublikasının (1918-1920) təşkili və fəaliyyəti. Azərbaycanın sənayeləşdirilməsi (1926-1932). Qarabağ tarixinin mühüm problemləri tədqiq olunmuşdur.

Kadr hazırlığı: elmlər doktorlarının sayı: 2

Əsas elmi əsərlərin adları:

 • "История Азербайджана ", том 3, ч. 1 (гл XXVII 6, 4, 5) Баку, 1963
 • "Великий подвиг ". Баку, 1965, 13,0 п. л.
 • "История КПСС ", том 4, кн. I (глава 10 & 3) Москва, 1970
 • "История КПСС ", том 4, кн. II (глава 17 & 2) Москва, 1971
 • "Tarixi saxtalaşdırmalar əleyhinə ". Bakı, 1972
 • "Bəli, Yalan üzərində sülh olmaz ". Bakı, 1997
 • "İstiqlal və suverenlik ". Bakı, 1998
 • "Qarabağ: Yalan və Həqiqət ". Bakı, 1998, 15,0 ç. v.
 • "Yaddan çıxmaz Qarabağ ". Nəqşicahan Naxçıvan. Bakı, 1998, 29 ç. v.
 • "Карабахское ханство и российская империя ". Доклад. Москва, 2000
 • "Erməni saxtakarlığı". Bakı, 2001, 4,7 ç. v.
 • "Qarabağ ". Bakı, 2002, 30 ç. v.
 • "Məqalələr ". Bakı, 2003-2004
 • "Armenian Deception". Baki, 2004
 • "Naxçivan: Uydurmalar və Tarixi Həqiqətlər". Bakı, 2005
 • "К истории Карабахского вопроса". Баку, 2009
 • Tofiq Köçərli
  Məqalələr
  Qeyd kitabçasından sətirlər


  Tofiq Köçərlinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasındakı səhfəsinə keçid...